Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Frågeformuläret ”EU-karriär – en karriär för mig? – vad är det för något?

Frågeformuläret ”EU-karriär – en karriär för mig? – vad är det för något?

Frågekategorier: 

För vissa uttagningsprov kommer du att uppmanas att fylla i ett frågeformulär – ”EU-karriär – en karriär för mig?” – innan du skickar in din ansökan.

Frågeformuläret ska hjälpa dig att få rätt bild av hur det är att arbeta vid EU-institutionerna. Varje år anordnar Epso ett antal uttagningsprov som gäller olika lönegrader och områden. För de flesta uttagningsproven finns det ett stort antal sökande, och de flesta faller ifrån under urvalsförfarandets olika etapper. Innan du söker är det därför att bra att verkligen fundera på vad det innebär att arbeta för en EU-institution och om arbetsmiljön motsvarar din uppfattning.

Testerna är ett verktyg för självutvärdering – ingen blir underkänd. Resultaten sparas inte och beaktas inte om du bestämmer dig för att skicka in en ansökan.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej