ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какво представлява тестът за самооценка?

Какво представлява тестът за самооценка?

Категории въпроси: 

Преди да кандидатствате за някои процедури за подбор, от вас ще бъде поискано да направите тестове за самооценка.

 

Тези тестове ще ви помогнат да се запознаете с компютърните тестове за достъп, които се очаква да държите на първия етап от процедурата за подбор (например: тестове за словесно-логическо, математико-логическо и абстрактно мислене).

 

Тези тестове са инструмент за самооценка. Те не са елиминаторни. Резултатите не се регистрират или вземат предвид, ако решите да подадете кандидатура за конкурса.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не