Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad är en självbedömning?

Vad är en självbedömning?

Frågekategorier: 

För vissa uttagningsförfaranden kommer du att uppmanas att göra självutvärderingstester innan du söker.

 

Tack vare självbedömningstesterna kan du bekanta dig med de datorbaserade tillträdesprov som du ska göra i den första etappen av urvalsförfarandet (t.ex. läsförståelse, tolkning av sifferuppgifter och logiskt tänkande).

 

Testerna är ett verktyg för självutvärdering – ingen blir underkänd. Resultaten sparas inte och beaktas inte om du bestämmer dig för att skicka in en ansökan.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej