Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Proplácejí se cestovní výdaje?

Proplácejí se cestovní výdaje?

Úřad EPSO nepřispívá na cestovní výdaje vzniklé na základě vaší účasti na počítačovém testu ani předběžném či průběžném testu (tj. testu typu multiple choice, cvičení e-tray či překladatelském testu).

Uchazeči, kteří byli pozváni na případovou studii nebo na písemný test z oboru a kteří mají bydliště v zemi mimo EU, mají nárok na příspěvek na cestovní výdaje, pokud jde o součást testu v hodnotícím centru (viz příslušné oznámení o výběrovém řízení).

Pokud budete skládat test v hodnotícím centru, můžete, splníte-li podmínky, požádat o příspěvek na cestovní výdaje, nikoli však o uhrazení veškerých skutečně vynaložených nákladů (článek 2). Pokud jde o náklady na pobyt, příspěvek se vyplácí pouze v případě, pokud se testy v hodnotícím centru uskuteční ve dvou po sobě jdoucích dnech nebo mezi nimi bude prodleva nejvýše tři dny (článek 6). V souladu s pravidly uvedenými níže se žádné příspěvky neposkytují na náklady na noc před ani na noc po testu v hodnotícím centru:

  • Pravidla týkající se finančních příspěvků na cestu a pobyt pro osoby, které byly přizvány ke zkouškám konaným jako součást výběrového řízení, nebo na pohovor či lékařskou prohlídku (platí pro výběrová řízení zveřejněná od 1. ledna 2018)
  • Pravidla týkající se příspěvku na cestovní výdaje a výdaje na pobyt pro uchazeče pozvané k účasti na výběrových řízeních organizovaných úřadem EPSO (hodnotící centrum, písemné, praktické a/nebo ústní testy) (platí pro výběrová řízení zveřejněná od 1. června 2015): angličtinafrancouzštinaněmčina

Důležité:  Vezměte prosím na vědomí, že na odeslání kompletní žádosti o příspěvek na cestovní výdaje/výdaje na pobyt máte 3 měsíce od data konání testu.

K výpočtu výše příspěvku se obvykle použije adresa bydliště, kterou jste uvedli ve svém účtu EPSO.

Pokud máte na příspěvek nárok:

EPSO - Unit 01 Secretariat
C-25 7/56
Commission européenne / Europese Commissie
1049 Bruxelles/Brussel
Belgique/België

Další informace o tom, jak žádat o příspěvek na cestovní výdaje a pobyt, najdete u příslušné otázky.

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne