Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Imam li pravo na naknadu putnih troškova?

Imam li pravo na naknadu putnih troškova?

EPSO ne isplaćuje naknadu putnih troškova za dolazak na računalne testove ili međutestove / preliminarne testove (testovi s višestrukim izborom odgovora, simulacija e-sandučića (e-tray) i testovi prevođenja).

Za studiju slučaja ili pismeni ispit iz relevantnog područja kandidati s adresom stanovanja izvan EU-a imaju pravo zatražiti naknadu putnih troškova ako je riječ o testovima u centru za procjenu (vidjeti odgovarajuću obavijest o natječaju).

Ako ste pozvani na testiranje u centru za procjenu i ispunjavate uvjete, možete zatražiti djelomičnu naknadu putnih troškova, ali ne i naknadu svih stvarno nastalih troškova (članak 2.). Naknada troškova boravka predviđena je samo ako testiranje u centru za procjenu traje dva uzastopna dana ili ako je razmak između testova najviše tri dana (članak 6.). U skladu s pravilima u nastavku, nije predviđena naknada troškova noćenja prije ili poslije testiranja u centru za procjenu:

  • Pravila o financijskim doprinosima za putne troškove i troškove boravka osoba pozvanih na testove organizirane u okviru natječaja ili postupka odabira, na intervju ili na liječnički pregled (odnosi se na postupke odabira objavljene od 1. siječnja 2018.)
  • Pravilnik o doprinosima za putne troškove i troškove boravka kandidata pozvanih na polaganje testova u okviru postupka odabira koji organizira EPSO (centar za procjenu, pismeni, praktični i/ili usmeni testovi) (primjenjuje se na postupke odabira objavljene od 1. lipnja 2015.): engleskifrancuskinjemački

Važno:  kompletan zahtjev za naknadu putnih troškova / troškova boravka mora se poslati u roku od tri mjeseca od dana testiranja.

Izračun troškova u pravilu se temelji na adresi stanovanja iz EPSO računa.

Ako ispunjavate uvjete za naknadu troškova:

EPSO – Unit 01 Secretariat
C-25 7/56
European Commission
1049 Brussels
Belgium

Više informacija o naknadi putnih troškova i/ili troškova boravka naći ćete među odgovorima na slično pitanje.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne