Veelgestelde vragen

Startseite > Veelgestelde vragen > Worden de reiskosten vergoed?

Worden de reiskosten vergoed?

U krijgt geen tegemoetkoming in de reiskosten wanneer u deelneemt aan computertoetsen of voorafgaande/tussentijdse toetsen (bijv. meerkeuzetoetsen, elektronische postbakopdracht en vertaaltoetsen).

Kandidaten die voor een casestudy of voor een schriftelijke test op het vakgebied worden uitgenodigd en die buiten de EU wonen, kunnen wel een tegemoetkoming in de reiskosten krijgen als de toetsen deel uitmaken van het assessment (zie de aankondiging van het vergelijkend onderzoek).

Wanneer u deelneemt aan het assessment kunt u, als u daarvoor in aanmerking komt, om een tegemoetkoming in de reiskosten vragen. Dat betekent niet dat de gemaakte kosten volledig worden vergoed (artikel 2). U kunt ook voor een tegemoetkoming in de reiskosten in aanmerking komen als de verschillende tests van het assessment op opeenvolgende dagen plaatsvinden of als de laatste test niet later dan drie dagen na de eerste plaatsvindt (artikel 6). Conform onderstaande regels krijgt u geen tegemoetkoming in de overnachtingskosten voor de nachten vóór en na het assessment:

  • Regels betreffende de financiële bijdragen voor reis- en verblijfskosten voor personen die worden uitgenodigd voor tests die worden georganiseerd als onderdeel van een vergelijkend onderzoek of een selectieprocedure, of aan een onderhoud of een medisch onderzoek (van toepassing op de selectieprocedures bekendgemaakt vanaf 1 januari 2018)
  • Regels inzake de bijdrage in de reis- en verblijfskosten van kandidaten die deelnemen aan tests in het kader van een door EPSO georganiseerde selectieprocedure (assessment, schriftelijke, praktische en/of mondelinge tests) (van toepassing op de selectieprocedures bekendgemaakt vanaf 1 juni 2015): Engels, Frans, Duits

Belangrijk:  We wijzen u erop dat uw aanvraag om een tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten uiterlijk drie maanden na het assessment volledig moet zijn ingediend.

In de regel geldt het in uw EPSO-account vermelde adres geldt als basis voor de berekening.

Als u voor een dergelijke tegemoetkoming in aanmerking komt, dient u:

  •  de formulieren Juridische entiteit (kies "natuurlijke persoon") en Financiële identificatie in te vullen
  •  deze af te drukken en te ondertekenen
  •  uw bank te vragen het financieel identificatieformulier af te stempelen
  •  het aanvraagformulier voor de tegemoetkoming af te drukken, in te vullen en te ondertekenen
  •  bovengenoemde documenten samen met een kopie van uw identiteitskaart of paspoort en de bewijsstukken in verband met uw reis en/of verblijf toe te zenden aan:

EPSO – Secretariaat eenheid 01
C-25 7/56
Europese Commissie
1049 Brussel
België

Wilt u meer weten over het aanvragen van een tegemoetkoming in de reis- en verblijfskosten, lees dan ook het antwoord op deze vraag.

Vond u dit antwoord nuttig?

Ja Nee