Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Czy zwraca się koszty podróży?

Czy zwraca się koszty podróży?

EPSO nie zwraca żadnych kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w testach komputerowych i testach wstępnych/pośrednich (tj. testach wielokrotnego wyboru, symulacjach typu e-tray i testach tłumaczeniowych).

Kandydatom, którzy zostali zaproszeni na studium przypadku lub test pisemny dotyczący dziedziny konkursu i którzy mają adres zamieszkania w kraju poza UE, przysługuje prawo do wystąpienia o dofinansowanie kosztów podróży, jeśli testy te stanowią część oceny zintegrowanej (zob. ogłoszenie o konkursie).

Uczestnicy testów oceny zintegrowanej, którzy są do tego uprawnieni, mogą złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów podróży, ale nie mogą ubiegać się o zwrot wszystkich faktycznie poniesionych kosztów (artykuł 2). Jeśli chodzi o koszty pobytu, dofinansowanie jest przewidziane jedynie w przypadku, gdy różne testy w ramach oceny zintegrowanej odbywają się w ciągu dwóch kolejnych dni lub jeżeli przerwa między nimi wynosi co najwyżej trzy dni (artykuł 6). Nie można otrzymać dofinansowania kosztów zakwaterowania za nocleg przed oceną zintegrowaną lub po ocenie zintegrowanej zgodnie z poniższymi zasadami:

  • Zasady dotyczące częściowego zwrotu kosztów podróży i pobytu osób zapraszanych na testy przeprowadzane w ramach konkursów lub procedur naboru, na rozmowę kwalifikacyjną lub na badanie lekarskie (stosowane do konkursów i ogłoszeń publikowanych od dnia 1 stycznia 2018 r.)
  • Zasady dotyczące częściowego zwrotu kosztów podróży i pobytu kandydatów zaproszonych do udziału w testach w ramach procedury naboru organizowanej przez EPSO (ocena zintegrowana, egzaminy pisemne, praktyczne lub ustne) (stosowane do konkursów i ogłoszeń opublikowanych od dnia 1 czerwca 2015 r.): w jęz. angielskimw jęz. francuskimw jęz. niemieckim

Ważne:  Kompletny wniosek o dofinansowanie kosztów podróży i pobytu musi zostać wysłany w ciągu 3 miesięcy od daty testu.

Za podstawę do obliczeń zasadniczo służy adres zamieszkania podany na koncie EPSO kandydata.

Jeżeli przysługuje Ci zwrot kosztów:

EPSO - Unit 01 Secretariat
C-25 7/56
European Commission
1049 Brussels
Belgia

Więcej informacji o tym, jak ubiegać się o dofinansowanie kosztów podróży i pobytu, można znaleźć w odpowiedzi na inne pytanie.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie