Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Co je to hodnotící centrum?

Co je to hodnotící centrum?

Účelem hodnotícího centra je posoudit vaše všeobecné a/nebo specifické schopnosti pomocí různých úkolů, jejichž náplň potvrzuje výběrová komise: případovou studii, úkol ve skupině, ústní prezentaci, strukturovaný pohovor, práce s elektronickou poštou atp. Podrobnější informace o testech a jazycích, v nichž testy probíhají, najdete v oznámení o výběrovém řízení. Další informace o všeobecných schopnostech najdete zde.

Během každého úkolu vás budou systematicky sledovat a hodnotit nejméně 2 vyškolení členové komise. Hodnocení jednotlivých schopností testovaných v hodnotícím centru se odrazí v konečném výsledku.

Případové studie se mohou z organizačních důvodů konat v testovacích centrech v členských státech, nezávisle na ostatních testech probíhajících v hodnotícím centru, které se obvykle konají v Bruselu nebo v Lucemburku.

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne