Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι είναι το Κέντρο Αξιολόγησης;

Τι είναι το Κέντρο Αξιολόγησης;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Ρόλος του Κέντρου Αξιολόγησης είναι να αξιολογεί τις γενικές και/ή ειδικές σας ικανότητες με διάφορες δοκιμασίες, το περιεχόμενο των οποίων επικυρώνεται από την εξεταστική επιτροπή: μελέτη περιπτώσεων, ομαδική εξέταση, προφορική παρουσίαση, δομημένη συνέντευξη, συνέντευξη βάσει συγκεκριμένων ικανοτήτων, δοκιμασία με εισερχόμενη ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-tray). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δοκιμασίες και τις γλώσσες των δοκιμασιών διαβάστε την προκήρυξη του διαγωνισμού. Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τις γενικές ικανότητες.

Κατά τη διάρκεια κάθε δοκιμασίας, θα σας εποπτεύουν/αξιολογούν συστηματικά τουλάχιστον 2 εκπαιδευμένοι αξιολογητές. Τα τελικά αποτελέσματα βασίζονται στην αξιολόγηση κάθε ικανότητας η οποία έχει ελεγχθεί μέσω των δοκιμασιών στο Κέντρο Αξιολόγησης.

Για οργανωτικούς λόγους, η μελέτη περιπτώσεων μπορεί να διοργανωθεί στα εξεταστικά κέντρα των κρατών μελών, ξεχωριστά από τις άλλες δοκιμασίες του Κέντρου Αξιολόγησης, οι οποίες διεξάγονται καταρχήν στις Βρυξέλλες ή στο Λουξεμβούργο.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι