Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Na czym polega „ocena zintegrowana”?

Na czym polega „ocena zintegrowana”?

Celem oceny zintegrowanej jest dokonanie oceny kompetencji ogólnych i/lub kompetencji szczególnych kandydata za pomocą różnych testów, które zostały zatwierdzone przez komisję konkursową. Do testów tych należą: studium przypadku, zadanie do zrealizowania w zespole, prezentacja ustna, rozmowa na temat umiejętności kandydata, rozmowa dotycząca danej dziedziny, symulacje typu e-tray itp. Szczegółowe informacje na temat testów i języków, w jakich są przeprowadzane, znajdują się w ogłoszeniu o konkursie. Więcej informacji na temat kompetencji ogólnych można znaleźć tutaj.

Podczas każdego z tych testów kandydat jest obserwowany i oceniany w zgodny z obowiązującymi zasadami sposób przez co najmniej dwóch odpowiednio wyszkolonych egzaminatorów. Ostateczny wynik jest określany w oparciu o ocenę każdej z umiejętności badanych w ramach oceny zintegrowanej.

Ze względów organizacyjnych studium przypadku może zostać zorganizowane w ośrodkach egzaminacyjnych w państwach członkowskich, inaczej niż pozostałe testy będące częścią oceny zintegrowanej, które zazwyczaj odbywają się w Brukseli lub Luksemburgu.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie