Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Čo je hodnotiace centrum?

Čo je hodnotiace centrum?

Účelom hodnotiaceho centra je posúdiť vaše všeobecné a/alebo osobitné schopnosti prostredníctvom rôznych testov, ktorých obsah potvrdzuje výberová komisia: prípadová štúdia, skupinová úloha, ústna prezentácia, štruktúrovaný pohovor, pohovor v príslušnej oblasti, simulované vybavovanie elektronickej pošty atď. Detailné informácie o testoch a jazykoch, v ktorých sa testy uskutočňujú, nájdete v oznámení o výberovom konaní. Viac informácií o všeobecných schopnostiach nájdete na tejto stránke.

Počas každého testu vás budú systematicky pozorovať alebo vyhodnocovať minimálne dvaja vyškolení hodnotitelia. Vaše výsledky vychádzajú z hodnotenia každej zo schopností testovaných v hodnotiacom centre.

Z organizačných dôvodov sa prípadové štúdie môžu usporiadať v testovacích centrách, ktoré sa nachádzajú v členských štátoch, nezávisle od ostatných testov v hodnotiacom centre, ktoré sa zvyčajne konajú v Bruseli alebo Luxemburgu.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie