Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vad är ett utvärderingscentrum?

Vad är ett utvärderingscentrum?

Vid utvärderingscentrumet bedöms dina allmänna och/eller specifika kompetenser med hjälp av olika övningar, vars innehåll har validerats av uttagningskommittén. Du kan t.ex. få göra en ”case”-övning, en gruppövning, en muntlig framställning, en strukturerad intervju, en intervju på det aktuella området eller en inkorgsövning. I meddelandet om uttagningsprov kan du läsa mer om proven och vilka språk som används för proven. Läs mer om de allmänna kompetenserna.

Minst två utbildade bedömare observerar och utvärderar dig under övningarna. Ditt slutresultat bygger på utvärderingen av varje enskild kompetens som testas i övningarna vid utvärderingscentrumet.

Av organisatoriska skäl kan ”case-övningen” anordnas i en provlokal i ett EU-land vid ett annat tillfälle än de andra övningarna vid utvärderingscentrumet, som vanligtvis hålls i Bryssel eller Luxemburg.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej