ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Мога ли да кандидатствам, ако съм свръхквалифициран за позицията?

Мога ли да кандидатствам, ако съм свръхквалифициран за позицията?

В обявлението за конкурса или поканата за изразяване на интерес се посочват минималните изисквания по отношение на квалификациите и професионалния опит. Също така е описано и естеството на служебните задължения, които може да ви се наложи да изпълнявате.

Всеки, който отговаря на тези минимални изисквания и чиито квалификации/опит са подходящи за съответните задължения, може да кандидатства.

Дори ако имате допълнителни квалификации и професионален опит, можете да бъдете назначен единствено в посочените в обявлението степен/функционална група и профил.

Например, ако имате висше образование, все пак можете да участвате в процедура за подбор на асистенти, за която не се изисква такава степен на образование. Прочетете обаче внимателно естеството на служебните задължения, за да се уверите, че разполагате с подходящия опит и мотивация, необходими за тяхното изпълнение.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не