Časté otázky

Úvod > Časté dotazy > Můžu se přihlásit, i když jsem vlastně na dané pracovní místo překvalifikovaná?

Můžu se přihlásit, i když jsem vlastně na dané pracovní místo překvalifikovaná?

Kategorie otázek: 

V oznámení o výběrovém řízení nebo ve výzvě k vyjádření zájmu jsou uvedeny minimální požadavky na kvalifikaci a odbornou praxi. Rovněž se v nich popisuje charakter povinností, které budete na daném postu muset vykonávat.

Každý, kdo splňuje alespoň tyto minimální požadavky a má kvalifikaci/praxi, které jsou vzhledem k plnění těchto povinností relevantní, se může přihlásit.

I když máte kromě toho další kvalifikaci či odbornou praxi, můžete být přijati pouze do uvedené platové třídy / funkční skupiny a pouze pro uvedený profil.

Například pokud jste získali bakalářský titul, můžete se hlásit do výběrového řízení na asistentské místo, kde se vyžaduje pouze postsekundární kvalifikace. Přesto vám doporučujeme se dobře obeznámit s tím, jaký charakter mají povinnosti, které se na daném postu vyžadují, a přesvědčit se, zda k jejich plnění máte odpovídající praxi i motivaci.

Pomohla vám tato odpověď?

Ano Ne