Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να υποβάλω αίτηση υποψηφιότητας αν διαθέτω περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση;

Μπορώ να υποβάλω αίτηση υποψηφιότητας αν διαθέτω περισσότερα προσόντα από αυτά που απαιτούνται για τη συγκεκριμένη θέση;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού ή στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος περιγράφονται οι ελάχιστες απαιτήσεις όσον αφορά τα προσόντα και την επαγγελματική πείρα. Περιγράφεται επίσης η φύση των καθηκόντων που μπορεί να σας ζητηθεί να εκτελέσετε.

Οποιοσδήποτε πληροί τουλάχιστον αυτές τις ελάχιστες απαιτήσεις και διαθέτει προσόντα/πείρα σχετικά με τα συγκεκριμένα καθήκοντα, μπορεί να υποβάλει αίτηση.

Ακόμη και αν έχετε επιπλέον προσόντα και επαγγελματική πείρα, μπορείτε να προσληφθείτε μόνον στον συγκεκριμένο βαθμό/ομάδα καθηκόντων και για το συγκεκριμένο προφίλ.

Για παράδειγμα, ακόμη και αν έχετε πανεπιστημιακό πτυχίο μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για μια διαδικασία επιλογής βοηθών, για την οποία απαιτείται μόνο τίτλος  μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τη φύση των καθηκόντων, ώστε να διασφαλίσετε ότι διαθέτετε την κατάλληλη πείρα και το ενδιαφέρον για την άσκηση των απαιτούμενων καθηκόντων.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι