KKK

Avaleht > KKK > Kas ma saan konkursil kandideerida, kui olen asjaomase ametikoha jaoks ülekvalifitseeritud?

Kas ma saan konkursil kandideerida, kui olen asjaomase ametikoha jaoks ülekvalifitseeritud?

Konkursiteates või osalemiskutses kirjeldatatakse kvalifikatsiooni ja kutsealase kogemuse suhtes esitatavaid miinimumnõudeid. Selles kirjeldatakse ka teie võimalikke tööülesandeid.

Kõik isikud, kes täidavad vähemalt neid miinimumnõudeid ja kelle kvalifikatsioon/kogemused on tööülesannete täitmiseks asjakohased, võivad konkursil osaleda.

Isegi kui teil on täiendavaid kvalifikatsioone ja kutsealaseid kogemusi, saab teid värvata üksnes nimetatud palgaastmele ja tegevusüksusesse ning asjaomasele ametikohale.

Näiteks, kui teil on bakalaureusekraad, võite siiski osaleda abiteenistujate valikumenetluses, mille puhul on nõutud vaid keskharidusjärgne kvalifikatsioon. Lugege siiski tähelepanelikult tööülesannete kirjeldust, et kindel olla, et teil on asjakohased kogemused ja motivatsioon vajalike tööülesannete täitmiseks.

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei