Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > An féidir liom iarratas a dhéanamh má táim rócháilithe don phost?

An féidir liom iarratas a dhéanamh má táim rócháilithe don phost?

Tá cur síos san fhógra comórtais nó sa ghlao ar léirithe spéise ar na bunriachtanais maidir le cáilíochtaí agus taithí oibre. Tá cur síos ann freisin ar na cineálacha dualgais a d'fhéadfadh a bheith ort.

Aon duine a chomhlíonann na bunriachtanais sin ar a laghad agus a bhfuil cáilíochtaí/taithí oibre aige a bhaineann le dualgais an phoist, féadfaidh sé iarratas a dhéanamh.

Tabhair do d'aire má tá cáilíochtaí breise agus/nó taithí oibre bhreise agat, ní féidir tú a earcú ach ag an ngrád/sa ghrúpa feidhme agus don phróifíl atá luaite san fhógra nó sa ghlao.

Má tá céim bhaitsiléara agat, mar shampla, féadfaidh tú iarratas a dhéanamh fós ar phróiseas roghnúcháin le haghaidh cúntóirí. Ní mór duit an cur síos ar chineálacha na ndualgas a léamh go grinn, áfach, chun a chinntiú go bhfuil an taithí cheart agus an spreagadh ceart agat chun na dualgais sin a dhéanamh.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh