Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > An féidir liom iarratas a dhéanamh má táim rócháilithe don phost?

An féidir liom iarratas a dhéanamh má táim rócháilithe don phost?

Catagóirí ceisteanna: 

Na cáilíochtaí agus an taithí oibre a leagtar síos i bhfógraí comórtais agus i nglaonna ar léiriú spéise, is riachtanais íosta iad. Ina theannta sin, bíonn cur síos sna doiciméid sin ar na cineálacha dualgais a d'fhéadfadh a bheith ort.

Duine a chomhlíonann na riachtanais íosta sin agus a bhfuil a chuid cáilíochtaí agus taithí ábhartha do dhualgais an phoist, féadann an duine sin iarratas a dhéanamh.

Fiú má tá cáilíochtaí agus taithí oibre breise agat, ní féidir tú a earcú ach ag an ngrád/grúpa feidhme agus don phróifíl atá sonraithe.

Má tá céim bhaitsiléara agat, mar shampla, níl aon chosc ort iarratas a dhéanamh ar nós imeachta roghnaithe do chúntóirí, grád nach bhfuil ag teastáil lena aghaidh ach cáilíocht iar-mheánscoile. Ba cheart duit an cur síos ar dhualgais an phoist a léamh, áfach, le cinntiú go bhfuil an taithí chuí agat agus an spreagadh cuí chun ionat an obair a dhéanamh.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh