Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Czy mogę zgłosić się na to stanowisko, jeśli mam kwalifikacje wyższe od wymaganych?

Czy mogę zgłosić się na to stanowisko, jeśli mam kwalifikacje wyższe od wymaganych?

Kategorie pytań: 

W ogłoszeniu o konkursie lub zaproszeniu do wyrażenia zainteresowania określone są minimalne wymogi dotyczące kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Znajduje się tam także opis rodzaju obowiązków, jakie mogą być na danym stanowisku wymagane.

Zgłosić może się każda osoba, która spełnia minimalne wymogi i której kwalifikacje/doświadczenie zawodowe odpowiadają wymaganym obowiązkom.

Nawet jeśli Twoje kwalifikacje i doświadczenie zawodowe są wyższe od wymaganych, zatrudniony możesz zostać tylko w określonej grupie zaszeregowania/grupie funkcyjnej i na stanowisku o określonym profilu.

Na przykład, jeśli uzyskałeś tytuł licencjata, możesz również startować w procedurze naboru asystentów, gdzie wymagane jest tylko wykształcenie średnie. Kandydaci powinni jednak dokładnie zapoznać się z opisem wymaganych obowiązków, aby upewnić się, że mają odpowiednie doświadczenie i motywację do pełnienia danej funkcji.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie