Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Môžem sa uchádzať o určitú pozíciu, aj keď mám vyššiu kvalifikáciu, ako sa vyžaduje?

Môžem sa uchádzať o určitú pozíciu, aj keď mám vyššiu kvalifikáciu, ako sa vyžaduje?

V oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu sa opisujú minimálne požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax. Uvádzajú sa v ňom aj informácie o povahe úloh, ktoré budete musieť vykonávať.

Každá osoba, ktorá spĺňa aspoň tieto minimálne požiadavky a ktorej kvalifikácia a odborná prax zodpovedajú uvedeným povinnostiam, sa môže prihlásiť.

Hoci aj máte rozsiahlejšie vzdelanie a odbornú prax, môžete byť prijatí len v rámci platovej triedy/funkčnej skupiny a konkrétneho profilu.

Ak napríklad máte ukončené bakalárske štúdium, môžete sa prihlásiť do výberového konania na miesto asistenta, kde sa vyžaduje iba postsekundárne vzdelanie. Mali by ste si dôkladne prečítať náplň práce, aby ste sa uistili, že máte správnu prax a motiváciu na výkon tejto funkcie.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie