Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Môžem sa uchádzať o určitú pozíciu, aj keď mám vyššiu kvalifikáciu, ako sa vyžaduje?

Môžem sa uchádzať o určitú pozíciu, aj keď mám vyššiu kvalifikáciu, ako sa vyžaduje?

Kategórie otázok: 

V oznámení o výberovom konaní alebo vo výzve na vyjadrenie záujmu sa opisujú minimálne požiadavky na kvalifikáciu a odbornú prax. Uvádzajú sa v nich aj informácie o náplni práce, ktorú budete musieť vykonávať.

Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa aspoň tieto minimálne požiadavky a koho kvalifikácia a odborná prax zodpovedajú uvedenej náplni práce.

Ak aj máte dodatočnú kvalifikáciu a/alebo odbornú prax, môžete byť prijatí len v rámci platovej triedy/funkčnej skupiny a profilu uvedeného v príslušnom oznámení alebo výzve.

Ak napríklad máte ukončené bakalárske štúdium, aj tak sa môžete prihlásiť do výberového konania na miesto asistenta. Mali by ste si však dôkladne prečítať náplň práce, aby ste sa uistili, že máte správnu prax a motiváciu na výkon požadovaných pracovných povinností.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie