Pogosta vprašanja

Domača stran > Pogosta vprašanja > Ali se lahko prijavim, tudi če imam preveč kvalifikacij?

Ali se lahko prijavim, tudi če imam preveč kvalifikacij?

V razpisu natečaja ali razpisu za prijavo interesa so navedeni minimalni pogoji glede kvalifikacij in poklicnih izkušenj. Opisane so tudi naloge, ki jih boste morali opravljati.

Prijavijo se lahko vsi, ki izpolnjujejo vsaj te minimalne pogoje in imajo relevantne kvalifikacije oziroma izkušnje za opravljanje teh nalog.

Tudi če imate dodatne kvalifikacije in poklicne izkušnje, se boste lahko zaposlili samo v navedenem razredu/funkcionalni skupini in profilu delovnega mesta.

Če imate denimo univerzitetno diplomo, lahko vseeno sodelujete v izbirnem postopku za strokovno-tehnične uslužbence, kjer ta izobrazba ni potrebna. Skrbno preberite opis nalog, da boste lahko preverili, ali imate ustrezne izkušnje in motivacijo za opravljanje zahtevanih nalog.

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne