Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Får jag söka en tjänst trots att jag är överkvalificerad?

Får jag söka en tjänst trots att jag är överkvalificerad?

I meddelandet om uttagningsprov eller inbjudan att anmäla intresse anges minimikraven på utbildning och yrkeserfarenhet. Där beskrivs också vilka arbetsuppgifter du förväntas utföra.

Alla som uppfyller minimikraven och vars utbildning och yrkeserfarenhet är relevant för de aktuella arbetsuppgifterna får lov att söka.

Men även om du har högre utbildning och längre yrkeserfarenhet kan du bara anställas i den lönegrad/tjänstegrupp och för den profil som provet eller inbjudan gäller.

Om du till exempel har en kandidatexamen kan du ändå söka till ett urvalsförfarande för assistenter där minimikravet är eftergymnasial utbildning. Du bör dock noggrant läsa vilka arbetsuppgifter det gäller för att förvissa dig om att du har rätt yrkeserfarenhet och motivation att utföra dem.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej