ЧЗВ

Home > ЧЗВ > От каква професионална и образователна квалификация имам нужда?

От каква професионална и образователна квалификация имам нужда?

Категории въпроси: 

Минималните изисквания за образование са различни в зависимост от позицията.

По принцип:

  • за всички позиции за лица без висше образование (ниво асистенти/функционални групи II, III) трябва да имате завършено (поне) средно образование

  • за всички позиции за лица с висше образование (ниво администратори/функционална група IV) трябва да имате завършено висше образование (с продължителност поне три години).

В някои случаи може да се изисква подходящ трудов опит.

 Моля, вижте нашите насоки за професионалния опит и примери за видовете квалификации, които приемаме.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не