Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Millaista koulutusta ja työkokemusta hakijoilta edellytetään?

Millaista koulutusta ja työkokemusta hakijoilta edellytetään?

Kysymysluokat: 

Koulutusta koskevat vähimmäisvaatimukset vaihtelevat työtehtävän mukaan.

Koulutusvaatimusten perusteella tehtävät voidaan jakaa kahteen ryhmään seuraavasti:

  • hallintoavustajatason tehtävät (AST) / tehtäväryhmät II ja III – edellytyksenä vähintään ylemmän perusasteen tai keskiasteen tutkinto

  • hallintovirkamiestason tehtävät (AD) / tehtäväryhmä IV – edellytyksenä korkeakoulututkinto  (vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot).

Joissakin tapauksissa hakijalta vaaditaan työkokemusta.

 Katso työkokemusta koskevat ohjeet ja esimerkkejä hyväksyttävistä tutkintotodistuksista.

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En