Ceisteanna coitianta

Home > Ceisteanna coitianta > Cad iad na cáilíochtaí gairme agus oideachais a theastaíonn?

Cad iad na cáilíochtaí gairme agus oideachais a theastaíonn?

Catagóirí ceisteanna: 

An leibhéal oideachais is gá, bíonn sé ag brath ar an bpost.

Go ginearálta:

  • i gcás gach poist nach do chéimithe ollscoile é (leibhéal cúntóirí/grúpaí feidhme II, III), ní mór oideachas meánscoile (ar a laghad) a bheith agat

  • i gcás gach poist do chéimithe (leibhéal riarthóirí/grúpa feidhme IV), ní mór oideachas ollscoile (trí bliana ar a laghad) a bheith agat.

D'fhéadfadh taithí oibre chuí a bheith ag teastáil i gcásanna áirithe.

 Tá tuilleadh eolais sna treoirlínte maidir le taithí oibre agus sna samplaí de na cineálacha cáilíochtaí a nglactar leo.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh