Najczęściej zadawane pytania

Home > Często zadawane pytania > Jakie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie są potrzebne, aby zgłosić swoją kandydaturę?

Jakie kwalifikacje zawodowe i wykształcenie są potrzebne, aby zgłosić swoją kandydaturę?

Kategorie pytań: 

Minimalny wymagany poziom wykształcenia zależy od stanowiska.

Z reguły:

  • wszystkie stanowiska dla osób nieposiadających dyplomu ukończenia studiów wyższych (asystent/grupy funkcyjne II i III) wymagają (co najmniej) ukończenia edukacji na poziomie szkoły średniej
  • wszystkie stanowiska dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (administrator/grupa funkcyjna IV) wymagają (co najmniej) ukończenia edukacji na poziomie studiów wyższych (trzy lata).

W niektórych przypadkach kandydaci muszą wykazać się doświadczeniem zawodowym w danej dziedzinie.

 Prosimy zapoznać się ze wskazówkami w zakresie doświadczenia zawodowego  oraz z przykładami rodzajów uznawanych kwalifikacji.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie