ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Не съм гражданин на държава от ЕС. Мога ли да кандидатствам?

Не съм гражданин на държава от ЕС. Мога ли да кандидатствам?

Категории въпроси: 

Не, за да можете да кандидатствате, в деня на валидиране на вашата кандидатура трябва да сте гражданин на една от държавите – членки на Европейския съюз. Валидно разрешение за пребиваване не се счита за доказателство за гражданство.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не