ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Не съм гражданин на държава от ЕС. Мога ли да кандидатствам?

Не съм гражданин на държава от ЕС. Мога ли да кандидатствам?

Не. За да отговаряте на условията, към датата на валидиране на вашия формуляр за кандидатстване трябва да сте гражданин на една от държавите членки на Европейския съюз. Валидно разрешение за пребиваване не се счита за доказателство за гражданство.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не