Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Nisam državljanin države članice EU-a. Mogu li se prijaviti?

Nisam državljanin države članice EU-a. Mogu li se prijaviti?

Kategorije pitanja: 

Ne. Kako biste se prijavili, na dan potvrđivanja prijave morate biti državljanin jedne od država članica Europske unije. Važeća boravišna dozvola ne smatra se dokazom o državljanstvu.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne