Najčešća pitanja

Početna stranica > Najčešća pitanja > Nisam državljanin države članice EU-a. Mogu li se prijaviti?

Nisam državljanin države članice EU-a. Mogu li se prijaviti?

Kategorije pitanja: 

Ne. Kako biste prijavili, na dan potvrđivanja prijave morate biti državljanin države članice EU-a. Važeća boravišna dozvola ne smatra se dokazom o državljanstvu.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne