ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Мога ли да стажувам в Службата за външна дейност?

Мога ли да стажувам в Службата за външна дейност?

Категории въпроси: 

Стажове за срок до 18 месеца се предлагат в делегациите на ЕС, за да се даде възможност на талантливи и обещаващи младежи, завършили висше образование, да се запознаят лично с работата на делегациите и да вникнат по-дълбоко в тяхната роля в прилагането на политиките на ЕС в областта на външната дейност. За повече информация вижте програмата „Младши експерти в делегациите“.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не