Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης;

Μπορώ να κάνω πρακτική άσκηση στην Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Οι Αντιπροσωπείες της ΕΕ προσφέρουν τη δυνατότητα πρακτικής άσκησης διάρκειας έως και 18 μηνών για να δώσουν την ευκαιρία σε νέους με υψηλά προσόντα και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών να αποκτήσουν μια πρώτη εμπειρία του έργου των Αντιπροσωπειών και να κατανοήσουν καλύτερα τον ρόλο τους στην υλοποίηση των ευρωπαϊκών πολιτικών στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. το πρόγραμμα «Νέοι Επαγγελματίες σε Αντιπροσωπείες της ΕΕ».

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι