Najčešća pitanja

Home > Najčešća pitanja > Mogu li biti pripravnik u Službi za vanjsko djelovanje?

Mogu li biti pripravnik u Službi za vanjsko djelovanje?

Kategorije pitanja: 

Delegacije EU-a nude pripravnički staž u trajanju do 18 mjeseci kako bi nadareni i sposobni magistri ili doktori znanosti dobili priliku izravno steći iskustvo u radu delegacija i vidjeti na koji način one provode politike vanjskih odnosa EU-a. Za više informacija pogledajte program Mladi stručnjaci u delegaciji.

Jeste li pronašli odgovor?

Da Ne