ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Other contracts > Как мога да стана асистент в Европейския парламент?

Как мога да стана асистент в Европейския парламент?

Категории въпроси: 

Вижте уебсайта на Европейския парламент за информация за парламентарните сътрудници, работещи за членове на Европейския парламент.

Вижте също сайтовете на политическите групи за информация за техните процедури за набиране на служители.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не