ЧЗВ

Home > ЧЗВ > CAST Permanent > Какво означават различните функционални групи?

Какво означават различните функционални групи?

Категории въпроси: 

Позициите за договорно наети служители включват широк кръг от работни места, за които се изисква различно равнище на квалификация. Те са разделени в четири функционални групи:

  • I. технически задачи и задачи по административно обслужване
  • II. деловодителски или секретарски задачи, офис управление и други подобни задачи
  • III. изпълнителни функции, изготвяне на проекти, счетоводство и други подобни технически задачи
  • IV. административни, консултантски, езикови и други подобни технически задачи.

Моля, вижте Правилата на Европейската комисия за договорно наетите служители.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не