Pogosta vprašanja

Kaj pomenijo različne funkcionalne skupine?

Pogodbeni uslužbenci se lahko zaposlijo na različnih delovnih mestih, ki zahtevajo različne ravni kvalifikacij, in so razvrščeni v štiri funkcionalne skupine:

I. fizične in upravno-administrativne naloge podpornih storitev;
II. pisarniške in tajniške naloge, naloge pisarniškega poslovanja in druge enakovredne naloge;
III. izvedbene naloge, naloge pri pripravi osnutkov, računovodske in druge enakovredne strokovno-tehnične naloge;
IV. upravno-administrativne, svetovalne, jezikovne in enakovredne strokovno-tehnične naloge.

Posebna pravila Evropske komisije o zaposlovanju pogodbenih uslužbencev

Ali vam je bil odgovor v pomoč?

Da Ne