ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Какви са задълженията на договорно наетите служители в институциите на ЕС?

Какви са задълженията на договорно наетите служители в институциите на ЕС?

Договорно наетите служители (CAST) изпълняват технически задачи или задачи по административно обслужване или работят в специализирани области, където няма достатъчно постоянни служители с необходимите умения. Те биват наемани за определен максимален период, често с по-кратък първоначален договор за 6—12 месеца, в зависимост от вида работа. В някои органи на ЕС е възможно договорът да бъде удължен за неопределено време.

Отговорът полезен ли беше?

Да Не