Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Ποια είναι τα καθήκοντα του συμβασιούχου στα όργανα της ΕΕ;

Ποια είναι τα καθήκοντα του συμβασιούχου στα όργανα της ΕΕ;

Οι συμβασιούχοι (CAST) προσλαμβάνονται για να ασκούν καθήκοντα χειρωνακτικού χαρακτήρα ή βοηθητικές διοικητικές υπηρεσίες, ή ακόμα για την κάλυψη αναγκών σε ειδικούς τομείς όπου ο αριθμός εξειδικευμένων υπαλλήλων δεν επαρκεί. Οι συμβασιούχοι απασχολούνται για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο συνήθως ξεκινά με μια αρχική σύμβαση 6-12 μηνών, αναλόγως του είδους της απασχόλησης. Σε ορισμένα όργανα της ΕΕ, είναι δυνατόν να παραταθεί η σύμβαση για απεριόριστη διάρκεια.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι