Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Ποια είναι τα καθήκοντα ενός συμβασιούχου υπαλλήλου στα όργανα της ΕΕ;

Ποια είναι τα καθήκοντα ενός συμβασιούχου υπαλλήλου στα όργανα της ΕΕ;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Η φύση των καθηκόντων εξαρτάται κάθε φορά από το προφίλ για το οποίο ενδιαφέρεστε. Στο παράρτημα Ι της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα βρείτε παραδείγματα καθηκόντων ανά προφίλ.

Οι συμβασιούχοι υπάλληλοι απασχολούνται για περιορισμένο χρονικό διάστημα, με αρχική σύμβαση διάρκειας 6-12 μηνών.

Σε ορισμένες υπηρεσίες ή σε οργανισμούς της ΕΕ, είναι δυνατόν η σύμβαση αυτή να ανανεωθεί και να μετατραπεί σε αορίστου χρόνου.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι