Ceisteanna coitianta

Etusivu > Ceisteanna coitianta > Cé na dualgais a bhíonn ar ghníomhaire ar conradh in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Cé na dualgais a bhíonn ar ghníomhaire ar conradh in institiúidí an Aontais Eorpaigh?

Earcaítear gníomhairí ar conradh (CAST) le hobair láimhe a dhéanamh, mar thacaíocht riaracháin nó chun acmhainn bhreise a chur ar fáil i sainréimsí ina bhfuil easpa foirne leis na scileanna riachtanacha. Fostaítear gníomhairí ar conradh go ceann uastréimhse réamhshocraithe, agus is minic gur conradh 6–12 mhí a bhíonn ina gconradh i dtosach, ag brath ar an bpost. I gcomhlachtaí áirithe de chuid an Aontais, d'fhéadfadh sé go bhféadfaí an conradh a shíneadh go ceann tréimhse éiginnte.

Ar chuidigh an freagra seo leat?

D'aimsigh Níor aimsigh