Najczęściej zadawane pytania

Strona główna > Często zadawane pytania > Jakie są obowiązki pracowników kontraktowych w instytucjach UE?

Jakie są obowiązki pracowników kontraktowych w instytucjach UE?

Pracownicy kontraktowi (CAST) są zatrudniani w celu wykonywania pomocniczych prac fizycznych i administracyjnych albo w celu uzupełnienia braków kadrowych na stanowiskach, na których konieczna jest wiedza specjalistyczna. Podpisują oni umowę na czas określony, często początkowo na krótszy okres (6–12 miesięcy), w zależności od charakteru zadań. W niektórych organach unijnych tego rodzaju umowy mogą być przedłużane na czas nieokreślony.

Czy odpowiedź była przydatna?

Tak Nie