Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilka arbetsuppgifter har en kontraktsanställd i EU-institutionerna?

Vilka arbetsuppgifter har en kontraktsanställd i EU-institutionerna?

De specifika uppgifterna beror på vilken profil du är intresserad av. I bilaga I till inbjudan att lämna intresseanmälan finns exempel på de olika profilernas arbetsuppgifter.

Anställningstiden är begränsad och det första kontraktet är bara på sex till tolv månader.

Vid vissa EU-organ kan kontrakten under vissa förutsättningar övergå i en tillsvidareanställning.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej