Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilka arbetsuppgifter utför kontraktsanställda i EU-institutionerna?

Vilka arbetsuppgifter utför kontraktsanställda i EU-institutionerna?

Kontraktsanställda (Cast) kan anställas för olika typer av manuellt eller administrativt arbete, eller inom specifika områden där det råder brist på fast anställd personal med rätt kompetens. Anställningstiden är begränsad. Det första kontraktet är ofta bara på sex till tolv månader, beroende på typ av jobb. Vid vissa EU-organ kan kontraktet förlängas tills vidare.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej