Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Διαδικασίες επιλογής σε εξέλιξη

Διαδικασίες επιλογής σε εξέλιξη

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Εδώ θα βρείτε συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες και ειδήσεις σχετικά με τις διαδικασίες επιλογής σε εξέλιξη, οι οποίες έχουν κλείσει όσον αφορά την υποβολή αιτήσεων: http://epso.europa.eu/apply/job-offers/ongoing_el

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι