Συχνές ερωτήσεις

Τι πρέπει να κάνω αν στο εξεταστικό κέντρο αντιμετωπίσω κάποιο τεχνικό πρόβλημα που θα μπορούσε να επηρεάσει τη δοκιμασία ή τις επιδόσεις μου;

Αν ανακύψει κάποιο ζήτημα, θα πρέπει:

  • να ενημερώσετε έναν επιτηρητή για να διευθετήσει το ζήτημα, όπως και να ζητήσετε να καταγραφεί το περιστατικό, ΚΑΙ
  • να ενημερώσετε την EPSO, εντός 3 ημερών από τη διεξαγωγή της δοκιμασίας, εγγράφως, μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου επικοινωνίας, περιγράφοντας συνοπτικά το πρόβλημα που ανέκυψε.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι

Συνηθέστερες ερωτήσεις

Σημαντικές ερωτήσεις