Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι πρέπει να κάνω αν στο εξεταστικό κέντρο αντιμετωπίσω κάποιο τεχνικό ή οργανωτικό πρόβλημα που θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιδόσεις μου στη δοκιμασία;

Τι πρέπει να κάνω αν στο εξεταστικό κέντρο αντιμετωπίσω κάποιο τεχνικό ή οργανωτικό πρόβλημα που θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιδόσεις μου στη δοκιμασία;

Αν ανακύψει κάποιο πρόβλημα, θα πρέπει:

  • να το αναφέρετε στον επιτηρητή για να διευθετήσει το ζήτημα, καθώς και να ζητήσετε να καταγραφεί το περιστατικό, ΚΑΙ
  • εντός 3 ημερολογιακών ημερών από τη δοκιμασία, να ενημερώσετε την EPSO γραπτώς μέσω του ηλεκτρονικού δελτίου επικοινωνίας, περιγράφοντας συνοπτικά το πρόβλημα που ανέκυψε.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι