Najčastejšie otázky

Domovská stránka > Často kladené otázky > Čo mám robiť, ak v testovacom centre nastane technický alebo organizačný problém, ktorý by mohol ovplyvniť môj test/výkon?

Čo mám robiť, ak v testovacom centre nastane technický alebo organizačný problém, ktorý by mohol ovplyvniť môj test/výkon?

Ak by nastal problém:

  • nahláste ho osobe vykonávajúcej dozor a požiadajte ju, aby bol problém písomne zaprotokolovaný A
  • písomne to do troch kalendárnych dní po absolvovaní testu oznámte úradu EPSO prostredníctvom online kontaktného formulára, v ktorom tento problém stručne opíšete.

Bola táto odpoveď užitočná?

Áno Nie