ЧЗВ

Начало > ЧЗВ > Каква информация трябва да предоставя в моята жалба?

Каква информация трябва да предоставя в моята жалба?

Категории въпроси: 
  • Номера на конкурса

  • Вашия номер на кандидат

  • Подробности за решението, което оспорвате
    (напр. недопускане до участие поради неподходяща диплома; неподходящ, твърде кратък или несвързан със сферата на конкурса професионален опит; недостатъчен професионален опит; нисък резултат на един или повече от въпросите от ,,филтъра на квалификациите“; оценка на компетентност) 

  • Основанията за вашата жалба

Отговорът полезен ли беше?

Да Не