Vanliga frågor

Förstasida > Vanliga frågor > Vilka uppgifter måste ingå i mitt klagomål?

Vilka uppgifter måste ingå i mitt klagomål?

Frågekategorier: 
  • Uttagningsprovets nummer.

  • Ditt ansökningsnummer.

  • Beskrivning av vilket beslut du motsätter dig
    (t.ex. att du inte fått göra ett prov på grund av din examen eller för att din yrkeserfarenhet anses vara irrelevant, för kort eller inte ha någon koppling till uttagningsprovet, otillräcklig yrkeserfarenhet, dåligt resultat i bedömningen av meriter för en eller flera frågor eller bedömning av din kompetens).

  • Skälen för ditt klagomål.

Fick du hjälp av svaret?

Ja Nej