Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί διοικητικών υπαλλήλων;

Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί διοικητικών υπαλλήλων;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Η σταδιοδρομία ενός διοικητικού υπαλλήλου περιλαμβάνει τους βαθμούς από AD 5 έως AD 16

Ο βαθμός AD 5 είναι γενικά ο εισαγωγικός βαθμός για πτυχιούχους πανεπιστημίου. Στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν απαιτείται επαγγελματική εμπειρία.

Μπορεί επίσης να γίνει επιλογή και πρόσληψη στους βαθμούς AD 5 / AD 6 / AD 7 για πιο εξειδικευμένες θέσεις, για τις οποίες απαιτείται σχετική επαγγελματική εμπειρία αρκετών χρόνων. 

Στους βαθμούς AD 9 / AD 12 προσλαμβάνονται τα μεσαία διοικητικά στελέχη. Για την επιλογή/πρόσληψη στους βαθμούς αυτούς απαιτείται προηγούμενη διοικητική εμπειρία.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι