Συχνές ερωτήσεις

Αρχική σελίδα > Συχνές ερωτήσεις > Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί διοικητικών υπαλλήλων;

Τι σημαίνουν οι διάφοροι βαθμοί διοικητικών υπαλλήλων;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Η σταδιοδρομία ενός διοικητικού υπαλλήλου περιλαμβάνει τους βαθμούς από AD 5 έως AD 16

Ο βαθμός AD 5 είναι ο εισαγωγικός βαθμός για αποφοίτους πανεπιστημίου. 

Μπορεί επίσης να γίνει επιλογή και πρόσληψη σε βαθμούς AD 6 / AD 7 για πιο εξειδικευμένες θέσεις, για τις οποίες απαιτείται πολυετής σχετική επαγγελματική πείρα. 

Στους βαθμούς AD 9 / AD 12 προσλαμβάνονται τα μεσαία διοικητικά στελέχη. Για την επιλογή/πρόσληψη στους βαθμούς αυτούς απαιτείται προηγούμενη επαγγελματική πείρα.

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι