ЧЗВ

Home > ЧЗВ > Какво представлява конкурсната комисия?

Какво представлява конкурсната комисия?

Категории въпроси: 

При всяка процедура за подбор на постоянни служители се съставя отделна конкурсна комисия, която отговаря за подбора на кандидатите на всеки етап и за изготвянето на окончателния списък на успелите кандидати. Всяка конкурсна комисия се съставя от длъжностни лица от институциите на ЕС и се състои от постоянни членове (назначавани обикновено за срок от 2 до 4 години, за да се осигури последователност в процедурите за подбор) и от временни членове (назначавани за конкретна процедура за подбор с цел да се осигурят технически експертни познания).

Отговорът полезен ли беше?

Да Не