Συχνές ερωτήσεις

Home > Συχνές ερωτήσεις > Τι είναι η «εξεταστική επιτροπή»;

Τι είναι η «εξεταστική επιτροπή»;

Κατηγορίες ερωτήσεων: 

Για κάθε διαδικασία επιλογής μονίμων υπαλλήλων διορίζεται ξεχωριστή εξεταστική επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την επιλογή των υποψηφίων σε κάθε στάδιο του διαγωνισμού και για την κατάρτιση του τελικού καταλόγου επιτυχόντων. Κάθε εξεταστική επιτροπή απαρτίζεται από μονίμους υπαλλήλους των οργάνων της ΕΕ, και διαθέτει μόνιμα μέλη (που διορίζονται συνήθως για 2 έως 4 έτη ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια των διαδικασιών επιλογής) και μη μόνιμα μέλη (που διορίζονται για μια συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής και συνεισφέρουν με τις τεχνικές γνώσεις τους).

Ήταν χρήσιμη αυτή η απάντηση;

Ναι Όχι