KKK

Home > KKK > Mida tähendab „valikukomisjon”?

Mida tähendab „valikukomisjon”?

Küsimuste kategooriad: 

Alaliste ametnike konkursside jaoks moodustatakse iga kord eraldi valikukomisjon, kes vastutab kandidaatide valimise iga etapi eest ning koostab konkursi edukalt läbinud kandidaatide lõppnimekirja. Valikukomisjon koosneb ELi institutsioonide ametnikest ning sellel on alalised liikmed (nimetatakse tavaliselt kaheks kuni neljaks aastaks, et tagada valikumenetluse järjepidevus) ja ajutised liikmed (nimetatakse konkreetse konkursi jaoks erialateadmiste alusel).

Kas sellest vastusest oli abi?

Jah Ei