Usein kysyttyä

Home > Usein kysyttyä > Mikä on valintalautakunta?

Mikä on valintalautakunta?

Kysymysluokat: 

Jokaisessa vakinaisten virkamiesten valintamenettelyssä on erillinen valintalautakunta, joka vastaa hakijoiden valitsemisesta kuhunkin menettelyn vaiheeseen sekä laatii luettelon hyväksytyistä hakijoista. Valintalautakunnan jäsenet ovat EU-toimielinten virkamiehiä. Lautakuntaan kuuluu sekä vakinaisia jäseniä (jotka nimitetään yleensä 2–4 vuodeksi, jotta varmistetaan valintamenettelyjen johdonmukaisuus) että jäseniä, jotka on nimetty osallistumaan tiettyyn valintamenettelyyn oman alansa asiantuntijoina.

Oliko tästä vastauksesta apua?

Kyllä En